Shaantih Paath :


Om dyow shaantirantarikshagwang shaantih prithiwi
shaantiraapah shaantirowshadhayah shaantih.

Wanaspatayah shaantirwishwedewaa shaantir brahma shaantih sarwagwang shaantih,
shaantirewa shaantih saamaa shaantiredhi.

Om, shaantih, shaantih, shaantih.

Om, onze beschermer, bevrijdt de hemelen, de ruimten, de aarde, de wateren, de geneeskrachtige kruiden, de andere planten, de wijzen, onze kennis, de gehele wereld, een ieder en mijzelve vamn alle kwaad en schenk ons vrede en geluk.
Om,vrede, vrede,vrede.