Dharma, Karma, Rita :


Dharma :
Dharma is het principe van de juiste levenswijze. Dit zijn de verplichtingen van een persoon ten opzichte van zichzelf, zijn familie en de samenleving.

Rita :
Rita is het principe dat de god de fundamentele harmonie orde van het universum handhaaft.

Karma :
Karma is de natuurwet die de gevolgen van daden in dit en komende levens beheerst. Karma is het resultaat van alle handelingen en niet-handelingen.

Wanneer bij de dood atman oplost blijft het karma bestaan. Dit karma bepaalt dan het toekomstige bestaan van de atman.

Dharma wiel Karma