6. Kaumari :


Echtgenote van Skanda. Zij staat voor gemelijkheid.
Zij heeft 2,4 of 12 armen en 3 ogen.


Attributen :
Haanspeer/speer (Skula) :
Dit is een onoverwinnelijk wapen.


Rijdier:
Pauw.
De Pauw staat voor onsterfelijkheid.

(Kanya)Kaumari (Kanya)Kaumari
(Kanya)Kaumari (Kanya)Kaumari