Kaumari : (zie sapta matrikas).


Echtgenote van Skanda. Zij staat symbool voor gemelijkheid.
Zij heeft 2,4 of 12 armen en 3 ogen.


Attributen :
Haanspeer /speer (Skula ):
Dit is een onoverwinnelijk wapen.


Rijdier :
Pauw.

De pauw staat voor onsterfelijkheid.

(Kanya)Kaumari (Kanya)Kaumari
(Kanya)Kaumari (Kanya)Kaumari