Chamundai : (zie sapta matrikas).


Echtgenote van Yama. Zij staat symbool voor verblindheid.
Zij heeft,4 of 10 armen.


Attributen :
Speer (skula) :
Dit is een onoverwinnelijk wapen.

Schedelkom /Schedel (kapala) :
De schedel staat voor de kringloop van leven en dood.

Zwaard (Khadga) :
Het zwaard staat voor wijsheid, overwinning op onwetendheid en kracht van de vernietiging.

Strijdbijl (Parashu) :
De bijl staat symbool voor de overwinning op duisternis/onwetendheid.


Rijdier :

Uil of een lijk.

links Chamundai op een uil Chamundai
Chamundai Chamundai
Chamundai Chamundai